เกี่ยวกับเรา
about
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอ็มซีดีบี จำกัด ก่อตั้งในเดือนธันวาคม 2018 โดยกลุ่มของวิศวกรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างยาวนาน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่ไม่เพียงเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต แต่ยังเปลี่ยนวิธีการที่เราก่อสร้างอีกด้วย ระบบคอนกรีตหล่อสำเร็จเต็มรูปแบบ (Fully Precast Concrete System) และ แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling) เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีเหล่านี้ที่ทางบริษัทได้นำมาใช้กับโครงการทั้งที่กำลังดำเนินอยู่และแล้วเสร็จมากมาย ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป บริษัท เอ็มซีเอ็มอีพี จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อทำงานร่วมกันและขยายขอบเขตการให้บริการไปในทางด้านวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมระบบอาคาร (MEP) โดยยังคงยึดถือการบริการเป็นแก่นสำคัญของกลุ่มบริษัท พวกเราหวังว่าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อสร้างโครงการที่สำเร็จสมบูรณ์แบบร่วมกัน